Hobo

A MAGYAR GAVALLÉR

 

Csokonai Vitéz Mihály verseit előadja Hobo 

 1. Oráció, melly a vígjáték (Karnyóné előtt) előtt elmondatott

 2. „Ó édes dominatiom...” Kuruzs – részlet a Karnyónéből

 3. „Sok ezerjókkal...” – Kuruzs ismét

 4. A poéta gyönyörködése

 5. Kifakadás

 6. A hír

 7. A fösvény

 8. A magyar gavallér

 9. Szerelemdal a ’Tsikó-bőrös Kulatshoz

 10. Közhírré bocsájtás

 11. Egy individuale datum az asszonyi állha- tatlanságról

 12. Egy atal házasúlandónak habozása

 13. Lipittlotty – részlet a Karnyónéből

 14. Óda az árnyékszékhez (Blumauer, Csokonai Vitéz Mihály fordítása) 

 1. A szeplő

 2. A patyolat

 3. A boldogság

 4. Az én poézisom természete

 5. A tavasz

 6. (Pata község lakosainak írott vers)

 7. A főtiszteletű, méltóságú és tekintetű Rendekhez...

 8. Marosvásárhelyi gondolatok

 9. Az estvéhez

 10. Levél Lillához

 11. A magánossághoz

 12. Csurgó prédikáció - részletek

 13. Tüdőgyulladásomról

 14. Halotti versek

 15. A szabadság